دسته: رویداد ها

توانمندی های شرکت IT

برگزاری جلسه توانمندی شرکتهای فن آوری اطلاعات

برگزاری جلسه توانمندی شرکتهای فن آوری اطلاعات در بخش ICTدر محل اتاق اصناف مشهد این جلسه با حضور شرکت عصر نقره ای به همراه 9 شرکت فعال ICT استان و همچنین مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استانداری جناب آقای مهندس روحبخش. جناب آقای مهندس بنانژاد ریاست محترم اتاق اصناف مشهد. جناب آقای کساییان نایب [...]
هوشمند سازی شهر- شرکت طراحی سایت عصر نقره ای

سومین نشست هم اندیشی و هوشمند سازی مدیریت شهری

سومی نشست هوشمند سازی و مدیریت شهری این نشست با حضور فعالین و کارآفرینان IT شهر مشهد و هیئت رئیسه نظام صنفی رایانه ای مشهد در تاریخ 11 مرداد 96 راس ساعت 11 در محل نظام صنفی رایانه ای تشکیل گردید. پس از معرفی مدعوین جناب آقای مهندس جاهدی ریاست مرکز رشد ICT پارک علم [...]
دومین نشست-طراحی سایت

دومین نشست هم اندیشی و هوشمند سازی مدیریت شهری

دومین نشست هوشمند سازی و مدیریت شهری این نشست با حضور فعالین و کارآفرینان IT شهر مشهد و جناب آقای مهندس هاشمی و مهندس جاهدی هیئت رییسه محترم صنف رایانه در مشهد و جناب آقای دکتر حدادیان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی در محل شرکت عصر نقره ای برگزار گردید. طرفین در این نشست اقدام [...]
اولین نشست هم اندیشی هوشمند سازی شهر

اولین نشست هم اندیشی و هوشمند سازی مدیریت شهری

اولین نشست هوشمند سازی و مدیریت شهری این نشست با حضور فعالین و کارآفرینان IT شهر مشهد و با حضور اعضای شورای پنجم شهر مشهد در محل دفتر پارک علم و فناوری برگزار گردید و صاحب نظران این بخش اقدام به بررسی چالشها و موانع و ایده های مطرح در این حوزه پرداختند. در انتها [...]